Posts In Category

Foto van Toen

roodenburg

Van 1 persoon is de naam bekend, de man met het witte overhemd zittend rechts op de trap. Zijn naam is Dirk Abraham Boers, geb. 2 febr. 1894, overleden 17 juni 1945. De Inzender is nieuwsgierig wie er allemaal op staan. Reacties naar halloredactie@westlandtoen.nl

Wat een geweldige prestatie hebben de vrijwilligers van de Historische Vereniging Maassluis geleverd om in een half jaar tijd het voor elkaar te krijgen 1000 foto’s toe te voegen aan de Collectiebank. Er staan er nu 7000 op! De Collectiebank is in december 2013 door de HVM in gebruik genomen. …
oude weeshuis

Een weeshuis kent in de loop der tijd veel bewoners en soms keert een bewoner terug naar het huis waar hij is opgegroeid. Zo zou je ook de terugkeer kunnen noemen van de gevelsteen die oorspronkelijk aan de gevel van het voormalige Weeshuis der Hervormden aan de Noordvliet N.Z. nr. …
Spelen met muziek

In de zeventiger jaren subsidieerden rijk en provincie diverse initiatieven voor muziekonderwijs op de basisschool: de zogenaamde steunfunctie. In 1978 besloot de gemeente Naaldwijk om de steunfunctie af te nemen van de Streekmuziekschool Delft. Vakleerkrachten van de muziekschool gaven les op scholen. Ook ondersteunden ze leerkrachten in het zelf geven …